• Zapraszany do AlexDent & SPA
 • Zapraszany do AlexDent & SPA
 • Zapraszany do AlexDent & SPA
 • Zapraszany do AlexDent & SPA
 • Zapraszany do AlexDent & SPA
 • Zapraszany do AlexDent & SPA
 • Zapraszany do AlexDent & SPA
 • Zapraszany do AlexDent & SPA
 • Zapraszany do AlexDent & SPA
 • Zapraszany do AlexDent & SPA
 • Zapraszany do AlexDent & SPA
 • Zapraszany do AlexDent & SPA
 • Zapraszany do AlexDent & SPA
 • Zapraszany do AlexDent & SPA
 • Zapraszany do AlexDent & SPA
 • Zapraszany do AlexDent & SPA

logo Alex Dent & SPA

PROTEZY

Protezy zębowe zastępują brakujące zęby. Mogą one być wyjmowane przez Pacjenta i z powrotem umieszczane w jamie ustnej. Choć niektórzy przyzwyczajają się do używania protez zębowych, to protezy nigdy nie zastąpią naturalnych zębów. Protezy stomatologiczne odtwarzają funkcję żucia, mowy i wygląd twarzy. Protezy ruchome dzielimy na osiadające całkowite i częściowe, protezy szkieletowe, protezy szkieletowe bez klamrowe.

Proteza całkowita osiadająca uzupełnia brak wszystkich zębów.

Proteza częściowa osiadająca uzupełnia brak kilku zębów. W przypadku protezy górnej składa się również z płyty pokrywającej podniebienie. Protezy tego typu wykonuje się z żywicy akrylowej lub nylonu.

Protezy szkieletowe
Protezy te zbudowane są na metalowej konstrukcji częściowo opierającej się o pozostałe w jamie ustnej zęby. W protezach montuje się metalowe klamry, utrzymujące protezę, co sprawia, że jest ona osadzona stabilnie i mocno trzyma się podłoża.

Protezy szkieletowe bez klamrowe
Protezy kombinowane są połączeniem uzupełnienia protetycznego stałego i ruchomego. Rozwiązanie takie proponuje się w przypadkach, gdy nie jest możliwe wykonanie stałego uzupełnienia protetycznego na istniejących zębach. Proteza kombinowana jest dla pacjentów bardziej wygodna w porównaniu do protezy wyjmowanej. Protezy te zbudowane są również na metalowej konstrukcji częściowo opierającej się o pozostałe w jamie ustnej zęby. Elementami łączącymi z protezą kombinowaną są zasuwy (tu zastosowane), zatrzaski, kładki, korony teleskopowe i inne elementy precyzyjne. Ich zadaniem jest zapewnienie stabilności protezy w jamie ustnej.

Protezy bez klamrowe są doskonałą alternatywą dla protez standardowych. Pacjent nie odczuwa uciążliwego obniżania się protezy, a efekt wizualny pozbawiony jest widocznych klamer utrzymujących. Protezy szkieletowe bez klamrowe wymagają wykonania koron porcelanowych na istniejące zęby pacjenta, a następnie zamocowania do nich zasuw lub zatrzasków. To na tych elementach opierać się będzie cała konstrukcja protezy.