Start
 • Zapraszany do AlexDent & SPA
 • Zapraszany do AlexDent & SPA
 • Zapraszany do AlexDent & SPA
 • Zapraszany do AlexDent & SPA
 • Zapraszany do AlexDent & SPA
 • Zapraszany do AlexDent & SPA
 • Zapraszany do AlexDent & SPA
 • Zapraszany do AlexDent & SPA
 • Zapraszany do AlexDent & SPA
 • Zapraszany do AlexDent & SPA
 • Zapraszany do AlexDent & SPA
 • Zapraszany do AlexDent & SPA
 • Zapraszany do AlexDent & SPA
 • Zapraszany do AlexDent & SPA
 • Zapraszany do AlexDent & SPA
 • Zapraszany do AlexDent & SPA

logo Alex Dent & SPA

Karty rabatowe

Regulamin KART RABATOWYCH „SREBRNEJ” i „ZŁOTEJ” dla Pacjentów i Klientów ALEX DENT S.C

Karta rabatowa Alex DentRegulamin Przyznawania i Użytkowania KARTY Rabatowej

1. WYSTAWCA I WŁAŚCICIEL KARTY RABATOWEJ.

Wystawcą i właścicielem karty rabatowej jest NP ZOZ AlexDent S.C, Łódź, ul. Okrzei 40

2. UŻYTKOWNIK KARTY RABATOWEJ.

Użytkownikiem karty rabatowej może być osoba, która spełnia warunki jej przyznania i zaakceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.

3. OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA Z RABATU.

Osobą uprawnioną do korzystania z rabatu jest użytkownik karty, któremu została ona przyznana.
Karty nie można odstępować innym osobom.

4. WARUNKI PRZYZNAWANIA KARTY RABATOWEJ.

a. Rabat może zostać przyznany jedynie Pacjentom, którzy regulują płatności w terminie.
b. O przyznaniu KARTY  decyduje Właściciel NZOZ AlexDent S.C

5. PRZYWILEJE ZWIĄZANE Z KARTĄ.

Przywileje wynikające z przyznania karty umieszczone są w Regulaminie i dołączane do karty w momencie jej wręczania oraz zamieszczonym na stronie www.alexdent.eu oraz dostępne w siedzibie Firmy.

6. TERMIN WAŻNOŚCI KARTY.

Karta zachowuje ważność do chwili jej unieważnienia.
a. Jeżeli osoba posiadająca kartę rabatową SREBRNĄ nie zgłosi się na wizytę kontrolną, zabiegi stomatologiczne lub kosmetyczne co 6 miesięcy, karta traci ważność.
b. Jeżeli osoba posiadająca kartę rabatową ZŁOTĄ nie zgłosi się na wizytę kontrolną, zabiegi stomatologiczne lub kosmetyczne co 3 miesiące, karta traci ważność.

Wystawca ma prawo unieważnić kartę w przypadku zmiany ogólnych zasad przyznawania rabatu przez Właściciela Alex Dent S.C.
Wystawcy przysługuje prawo unieważnienia karty w przypadku niedotrzymania przez użytkownika warunków regulaminu korzystania z karty (decyzja o utracie ważności karty będzie rozpatrywana indywidualnie). Użytkownik, który w przypadku zgubienia lub kradzieży karty zawiadomi o tym fakcie wystawcę (w formie pisemnej), uzyskuje prawo do wydania duplikatu karty.

7. PRZYWILEJE ZWIĄZANE Z KARTĄ

Użytkownikowi SREBRNEJ Karty Rabatowej Alex Dent S.C przysługuje:

Stomatologia:

 • 10% rabatu na  zabiegi stomatologiczne
 • 15% rabatu na wybielanie lampą plazmową

Kosmetyka

 • 10% rabatu na wszystkie zabiegi kosmetyczne
 • 15% na zabiegi na urządzeniu CRAZY

Użytkownikowi ZŁOTEJ Karty Rabatowej Alex Dent S.C przysługuje:

Stomatologia:

 • 15% rabatu na zabiegi stomatologiczne
 • 20% rabatu na wybielanie lampą plazmową
 • 5% rabatu na zabiegi protetyczne

Kosmetyka

 • 15% rabatu na zabiegi kosmetyczne
 • 20% rabatu na zabiegi na urządzeniu CRAZY

8. ZABIEGI i USŁUGI NIE OBJĘTE RABATAMI

Stomatologia:

 • Protetyka
 • Implantologia
 • Stałe aparaty ortodontyczne

Kosmetyka

 • Mezoterapia igłowa i bezigłowa
 • Botox
 • Makijaż permanentny

Zabiegi wykonywane przy użyciu kosmetyków Bioline i wybrane Macon

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

Regulamin Przyznawania i Użytkowania KARTY Rabatowej  jest podany do publicznej wiadomości na stronach internetowych firmy Alex Dent S.C pod adresem www.alexdent.eu i w siedzibie firmy.
Wystawca ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu oraz towarzyszących karcie danego typu przywilejów, w każdym czasie bez podania przyczyn. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania.

Rabaty związane z KARTĄ RABATOWĄ nie łączą się z innymi rabatami i promocjami.


 

Regulamin RODZINNYCH KART RABATOWYCH dla Pacjentów ALEX DENT S.C.

karta rabatowa Alex Dent

Regulamin Przyznawania i Użytkowania KARTY Rabatowej.

1. WYSTAWCA I WŁAŚCICIEL KARTY RABATOWEJ.

Wystawcą i właścicielem karty rabatowej jest NP ZOZ Alex Dent S.C, Łódź, ul. Okrzei 40

2. UŻYTKOWNIK KARTY RABATOWEJ.

Użytkownikiem karty rabatowej może być osoba, która spełnia warunki jej przyznania i zaakceptuje postanowienia niniejszego regulaminu. 

3. OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA Z RABATU.

Osobą uprawnioną do korzystania z rabatu jest użytkownik karty, któremu została ona przyznana. 
Karty nie można odstępować innym osobom. 
RODZINNA KARTA RABATOWA, przysługuje rodzinom, z których w przychodni Alex Dent S.C leczą się przynajmniej dwie osoby z rodziny.

4. WARUNKI PRZYZNAWANIA KARTY RABATOWEJ.

a. Rabat może zostać przyznany jedynie Pacjentom, którzy regulują płatności w terminie. 
b. O przyznaniu KARTY  decyduje Właściciel Alex Dent S.C

5. PRZYWILEJE ZWIĄZANE Z KARTĄ.

Przywileje wynikające z przyznania karty umieszczone są w Regulaminie i dołączane do karty w momencie jej wręczania oraz zamieszczonym na stronie www.alexdent.eu oraz dostępne w siedzibie Firmy.

6. TERMIN WAŻNOŚCI KARTY.

Karta zachowuje ważność do chwili jej unieważnienia. Jeżeli rodzina posiadająca kartę nie zgłosi się na wizytę kontrolną i zabiegi stomatologiczne co 6 miesięcy, karta traci ważność. Wystawca ma prawo unieważnić kartę w przypadku zmiany ogólnych zasad przyznawania rabatu przez Właściciela Alex Dent S.C. Wystawcy przysługuje prawo unieważnienia karty w przypadku niedotrzymania przez użytkownika warunków regulaminu korzystania z karty (decyzja o utracie ważności karty będzie rozpatrywana indywidualnie). Użytkownik, który w przypadku zgubienia lub kradzieży karty zawiadomi o tym fakcie wystawcę (w formie pisemnej), uzyskuje prawo do wydania duplikatu karty.

7. PRZYWILEJE ZWIĄZANE Z KARTĄ
Karta upoważnia do rabatu wyłącznie na zabiegi stomatologiczne

Użytkownikom Rodzinnej Karty Rabatowej Alex Dent S.C  przysługuje:

 • 5% rabatu na zabiegi stomatologiczne;
 • 10% rabatu na piaskowanie, skaling;
 • 10% rabatu na wybielanie przy użyciu lampy plazmowej;
 • 15% zabiegi stomatologiczne dla dzieci do 12 roku życia.


8. ZABIEGI NIE OBJĘTE RABATAMI

 • Protetyka
 • Implantologia
 • Stałe aparaty ortodontyczne

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
Regulamin Przyznawania i Użytkowania KARTY Rabatowej  jest podany do publicznej wiadomości na stronach internetowych firmy. Wystawca ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu oraz towarzyszących karcie danego typu przywilejów, w każdym czasie bez podania przyczyn. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania. 

Rabaty związane z KARTĄ RABATOWĄ nie łączą się z innymi rabatami i promocjami.