Start Stomatologia Pierwsza wizyta
 • Zapraszany do AlexDent & SPA
 • Zapraszany do AlexDent & SPA
 • Zapraszany do AlexDent & SPA
 • Zapraszany do AlexDent & SPA
 • Zapraszany do AlexDent & SPA
 • Zapraszany do AlexDent & SPA
 • Zapraszany do AlexDent & SPA
 • Zapraszany do AlexDent & SPA
 • Zapraszany do AlexDent & SPA
 • Zapraszany do AlexDent & SPA
 • Zapraszany do AlexDent & SPA
 • Zapraszany do AlexDent & SPA
 • Zapraszany do AlexDent & SPA
 • Zapraszany do AlexDent & SPA
 • Zapraszany do AlexDent & SPA
 • Zapraszany do AlexDent & SPA

logo Alex Dent & SPA

Pierwsza wizyta w Alex DENT & SPA

Pierwszym punktem wizyty jest założenie w recepcji swojej karty pacjenta. Informacje, które są niezbędne do jej założenia to:

 • Imię i nazwisko
 • Adres zamieszkania
 • Numer kontaktowy
 • PESEL, data urodzenia
 • Adres e-mail (opcjonalnie)

Pacjenci Alex Dent & SPA przy pierwszej wizycie proszeni są również o wypełnienie formularza wywiadu stomatologicznego, który ma na celu zebranie informacji o ich stanie zdrowia. Stosowanie tej procedury ma zapewnić pacjentowi bezpieczeństwo w trakcie udzielania świadczeń medycznych poprzez zaznajomienie lekarza stomatologa z podstawowymi informacjami o stanie zdrowia mogącym mieć znaczenie przy leczeniu stomatologicznym.
Po wejściu do gabinetu standardowo rozpoczyna się proces diagnostyczny. Ważną częścią tego etapu jest określenie państwa oczekiwań, tego jaki efekt końcowy, szczególnie estetyczny chcieli by państwo uzyskać. Wszystko to w celu zgromadzenia wszystkich niezbędnych informacji do postawienia kompletnej diagnozy i zaplanowania kompleksowego leczenia stomatologicznego, które następnie z państwem omawiamy. Owocem powyższych starań przy wykorzystaniu komputerowego systemu zarządzania naszą kliniką, jest precyzyjne ustalenie planu leczenia zawierającego zakres zabiegów oraz ich dokładny kosztorys.